Advokatanpartsselskabet Opus har skiftet navn til Opus Rights ApS og er således ikke en advokatvirksomhed længere.

Alle inddrivelsesaktiviteter er overført til

Advokatanpartsselskabet Intellecto
Strandvejen 58
2900 Hellerup

Alle indbetalinger i forhold til sager, der tidligere har været behandlet af Opus, skal ske til Advokatanpartsselskabet Intellectos klientkonto i Jyske Bank som følger:

Reg.nr. 7312
Kontonr. 1016874

Der skal henvises til det samme journalnummer, som du brugte i forbindelse med din sag i Opus.