I en principiel sag – behandlet af 3 dommere – har retten i dag pålagt Telia og Telenor at fremlægge oplysninger på de abonnenter, hvis internetforbindelse er blevet brugt til ulovligt download og deling af ophavsretligt beskyttet materiale som f.eks. film og serier.

For rettighedshaverne betyder den principielle sag, at de fortsat kan forfølge krav vedrørende krænkelser af deres ophavsrettigheder i deres indsats mod piratkopiering.

Læs kendelsen fra Retten på Frederiksberg her.

Læs hele afgørelsen her.