Filmproducenter intensiverer jagten mod ulovlig download

I jagten mod ulovlig download går flere og flere rettighedshavere nu rettens vej. Det er nødvendigt for at få bugt med ulovlig download og deling af piratkopierede film.

Filmproducenter og rettighedshavere har i den seneste tid intensiveret jagten mod ulovlig download og deling af piratkopierede film. Det er særligt fildeling via de såkaldte Bit Torrent-netværk. I disse netværk kan man som individuel bruger modtage og videredele små stykker af film med andre brugere. Og disse er særligt i rettighedshavernes søgelys.

Det er overvågning af internettrafikken, og særligt de it-tekniske spor der afsættes, når man agerer på nettet. Det gør det muligt for rettighedshaverne at identificere de IP-adresser, hvorfra der ulovligt er downloadet og delt piratkopierede film. Den efterfølgende sagsbehandling foretager rettighedshaverne gennem danske advokatfirmaer, heriblandt Advokatanpartsselskabet Opus.

”Når først IP-adresserne er identificeret, og det kan påvises, at de er blevet brugt til at downloade eller dele ulovligt materiale, går vi til domstolene. Her bliver internetudbyderne pålagt at udlevere navne og adresser på ejerne af IP-adresserne, hvorefter vi kontakter dem på vegne af rettighedshaverne” udtaler advokat Niels Dahl-Nielsen.

I de fleste tilfælde vil man i første omgang blive mødt med et brev, hvori sagens nærmere omstændigheder forklares. Ligesom man vil blive oplyst om muligheden for at få sagen afsluttet:

”Det er tidskrævende og omkostningsfuldt for alle parter, hvis en sag om krænkelse af rettigheder skal føres i retten. I langt de fleste tilfælde vil rettighedshaverne pr. kulance tilbyde, at sagen kan afsluttes ved betaling af et mere beskedent beløb, mod at rettighedskrænkeren ophører med den ulovlige aktivitet. På den måde kan den ulovlige spredning bremses, samtidig med at forbrugeren undgår de store omkostninger ved en retssag” siger Niels Dahl-Nielsen

Han understreger samtidig, at det meget vel kan føre til en retssag, hvis man undlader at foretage sig noget, eller ligefrem nægter at være ansvarlig for fildelingen.

Har du spørgsmål til Advokatanpartsselskabet Opus, er du velkommen til at kontakte advokat Niels Dahl-Nielsen.