Nedenfor kan du læse mere om nogle af de ofte stillede spørgsmål i forbindelse med modtagelsen af vores brev.

Oversigt over ofte stillede spørgsmål:

Hvad er et peer-to-peer system?
Hvorfor er det ulovligt?
Er det strafbart?
Jeg har ikke foretaget den ulovlige download, som I påstår
Hvilken betydning har det at bruge en svarskabelon fra internettet?
Jeg benytter tjenester så som HBO og Netflix, så hvorfor skriver I til mig?
Hvordan er erstatningen opgjort?
Hvad betyder UTC?
Hvad er et forlig?
Kan jeg fortsætte med at downloade film?
Hvad hvis jeg ikke indgår forlig?
Har Opus udtaget stævning i sager om ulovlig fildeling?
Er jeg ansvarlig for andres brug af min internetforbindelse?

Hvad er et peer-to-peer system?

Programmer, der kommunikerer via peer-to-peer systemer, gør det muligt for en bruger via internettet at udveksle filer, herunder fx filmfiler, med andre brugere af det samme program. BitTorrent-netværket er et peer-to-peer system.

 

Hvorfor er det ulovligt?

Selve anvendelsen af peer-to-peer systemer er ikke i sig selv ulovligt, men det kan det være såfremt man ved brug af systemet, downloader beskyttede værker, som man ikke har retten til at downloade eller distribuere. Dette betegnes som en eksemplarfremstilling jf. ophavsretslovens § 2.

Hertil kommer, at man samtidigt med, at man downloader filen gør den tilgængelig for andre brugere af programmet, idet filen samtidig med download deles med de øvrige brugere. Dette betegnes som tilgængeliggørelse for almenheden, jf. ophavsretslovens § 2, stk. 3, nr. 3 jf. stk. 4.

Man gør det endvidere muligt for andre brugere at eksemplarfremstille (downloade) filen på baggrund af filer, der er tilgængeliggjort for almenheden på ulovlig vis. På den måde medvirker man til ulovlig eksemplarfremstilling hos en anden bruger, som er i strid med ophavsretsloven § 11, stk. 3.

 

Er det strafbart?

Forholdet kan straffes med bøde, og ved skærpende omstændigheder med fængsel på op til 1 år og 6 måneder jf. ophavsretslovens § 76.

 

Jeg har ikke foretaget den ulovlige download, som I påstår?

Det er ikke nødvendigvis dig, der har foretaget den ulovlige download og deling, men måske i stedet en fra din husstand. Brevet er rettet til dig, da det er din IP-adresse, der har været anvendt til den ulovlige aktivitet.

 

Hvilken betydning har det at bruge en svarskabelon fra internettet?

Vi modtager undertiden svar på vores breve, som er et standardsvar, der er fundet på internettet. Typisk lover disse sider, at såfremt man skriver til os med et foreslået standardsvar, så ”forsvinder” sagen. Dette er ikke korrekt. Tværtimod afsluttes disse sager ikke, men gøres til genstand for yderligere undersøgelser.

Vi anbefaler, at man i stedet for at bruge sider med standardsvar bruger en advokat, som har speciale i ophavsret eller ringer til vores kundeservice.

Jeg benytter tjenester så som HBO og Netflix, så hvorfor skriver I til mig?

Tjenester så som HBO, Netflix og lignende er lovlige tjenester, da disse alene udbyder værker i henhold til aftale med rettighedshaveren herom, og mod betaling for dette.

Dit eventuelle engagement med disse tjenester er således ikke årsagen til, at vi kontakter dig, men derimod alene det faktum, at IP-adressen tilknyttet dig er registreret aktiv i BitTorrent-netværket i forbindelse med download og tilgængeliggørelse af et ophavsretligt beskyttet værk, uden samtykke til tilgængeliggørelsen fra rettighedshaveren (vores klient).

Tjenesten Popcorn Time er blandt andet ikke en af de lovlige tjenester i Danmark, da man her både downloader og tilgængeliggør ophavsretligt beskyttet materiale uden samtykke fra rettighedshaveren.

 

Hvordan er erstatningen opgjort?

Det krævede beløb består af en skønsmæssig erstatning til dækning af min klients tab ved ikke at have fået betaling for den downloadede film samt deling heraf. Tabet omfatter således både det forhold, at filmen er tilgængelig for dig, og at du har gjort den tilgængelig for andre. Det er min opfattelse, at erstatningen for at tilgængeliggøre filmen for andre overstiger det krævede beløb væsentligt.

 

Hvad betyder UTC?

UTC (”universal time, coordinated”) er betegnelsen for den internationale tidsstandard til registrering af klokkeslæt. Det tidspunkt, hvor en krænkende adfærd er registreret er angivet i UTC-tidsformatet. Dansk (vinter)tid svarer til UTC-tid + 1 time og dansk sommertid svarer til UTC-tid + 2 timer. Det vil sige, at hvis f.eks. en krænkende adfærd er registreret den 1. juli kl. 13:00 UTC, svarer det til den 1. juli kl. 15:00 dansk sommertid.

 

Hvad er et forlig?

Det er en juridiske bindende aftale mellem parterne om afslutningen af et forhold, som ellers ville kunne være blevet behandlet af domstolene og dermed resultere i en dom.

Et forlig udgør en endelig afklaring af alle de forhold, som forliget vedrører.

 

Kan jeg fortsætte med at downloade film?

Det er ulovligt at downloade og dele beskyttede værker på nettet, herunder film. Ved indgåelse af forliget er det alene de af forliget omfattede forhold, som du og min klient aftaler en forligsmæssig løsning på. Alle ukendte og/eller fremtidige krænkelser af min klients rettigheder kan derfor fortsat forfølges af min klient eller andre.

 

Hvad hvis jeg ikke indgår forlig?

Hvis du ikke indgår forliget, så har min klient mulighed for at indlede en retssag mod dig på baggrund af dine krænkelser af min klients rettigheder.

En retssag vil typisk medføre, at den tabende part skal betale sagsomkostninger til den anden part.

 

Har Opus udtaget stævning i sager om ulovlig fildeling?

Ja, vi har anlagt retssager i Danmark.

Endvidere har en af Opus’ klienter, Scanbox Entertainment A/S, ført og vundet en sag i Finland i juli 2016. I den pågældende sag havde sagsøgte afvist selv at have foretaget krænkelsen. Internetforbindelsen var ikke sikret med adgangskode og sagsøgte mente derfor ikke, at han kunne være ansvarlig for krænkelsen, da enhver kunne have logget på hans internet. Til trods for dette, blev han idømt at betale EUR 32.000 i erstatning og sagsomkostninger.

Du kan læse mere om sagen ved at klikke her.

Er jeg ansvarlig for andres brug af min internetforbindelse?

Det er vores opfattelse, at du under visse omstændigheder kan være ansvarlig, hvis det er andre, som har brugt din internetforbindelse. Dette gælder særligt for børn, hvor der er særskilt lovhjemmel. I forhold til ansvar for andre, som fx har brugt din wi-fi uden kodeord, er der i 2008 afsagt en dom af Østre Landsret, som vedrører en person, der i 2004 havde en wi-fi forbindelse uden kodeord. Østre Landsret mente ikke, den registrerede ejer af internetforbindelse havde et ansvar for andres brug af en internetforbindelse uden kodeord.

I modsætning til 2004 er det i dag som udgangspunkt ikke muligt at have en wi-fi forbindelse uden kodeord. De få internetudbydere, som giver mulighed for at fjerne kodeordet kræver, at man selv aktivt fjerne kodeordet. Det er vores opfattelse, at hvis man giver adgang til sin internetforbindelse ved at udlevere kodeord eller fjerne sin kode, kan man, efter omstændighederne, være ansvarlig for denne type ophavsretskrænkelser, som kræver adgang til forbindelsen over en længere periode og ved anvendelse af et særligt program.

 

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål i listen over ofte stillede spørgsmål, er du velkommen til at kontakt os. Læse mere om hvordan du kan kontakte os her.