di-konference

Advokat Niels Dahl-Nielsen fra OPUS deltog som oplægsholder ved konference om kampen mod piratkopiering hos Dansk Industri.

Pirattjenester har i årevis truet de kreative branchers eksistensgrundlag. Dette skyldes, at de ulovlige tjenester tiltrækker masser af brugere ved at tilbyde alt indhold gratis. Download af film er gået hen og blevet en folkesport.

Dette var samlingspunktet for Dansk Industris konference d. 22 september 2016 om ’Effektive strategier mod piratkopiering på internettet’ – hvordan kampen mod pirattjenesterne kan styrkes.

På dagen deltog både specialister og praktikere, og hvordan de opnår resultater med at løse opgaven, både hver for sig og med fælles målrettede indsatser. Heriblandt deltog bl.a. Nordisk Film, Blockbuster, Kulturministeriet, SØIK (Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) og Rettighedsalliancen. Konferencen skabte rammen om vidensdeling og dialog om, hvilke metoder, der skal tages i brug overfor forbrugere, der downloader ulovligt.

OPUS’ oplæg med advokat Niels Dahl-Nielsen havde i særdeleshed fokus på strategien og processerne vedrørende ulovlig fildeling.

Udover OPUS’ eget oplæg medvirkede Niels Dahl-Nielsen som paneldeltager i den afsluttende paneldebat sammen med repræsentanter fra Rettighedsalliancen, Dansk Industri og Nordisk Film.