Pressenævnet har i kendelse af 24. oktober 2016 (klik her) givet advokatfirmaet Opus medhold i en række klagepunkter over Radio24syv, som i magasinet AK24syv den 4. maj 2016 havde et indslag, hvor man havde inviteret Halfdan Timm ind til en snak om Opus inddrivelsesmetoder.

Halfdan Timm, som tidligere er straffet for pirateri (her), driver en hjemmeside, som foregiver at give rådgivning til personer, som har modtaget et brev fra Opus. Halfdan Timm præsenteres i konteksten af programmet som særlig kyndig og udtaler sig om en række forhold, som radio24syv enten ikke giver Opus mulighed for at komme til genmæle over for eller som ikke er rigtige/udokumenterede. Dette omfatter blandt andet oplysningen i programmet om, at

  • Opus ikke ønskede at deltage i programmet (Opus blev aldrig inviteret)
  • Opus fremgangsmåde er i strid med god advokatskik (Advokatnævnet har i kendelse af  frifundet Opus)
  • Opus fremgangsmøde er i strid med dansk lovgivning, herunder inkassoloven (Er helt udokumenteret af Radio24syv. Til gengæld er Halfdan Timms oplysninger om sagsomkostninger i piratsager ukorrekte)

Pressenævnet har pålagt Radio24syv at offentliggøre følgende del af Pressenævnets kendelse:

“Radioværten oplyser: Pressenævnet har udtalt kritik af Radio24syvs udsendelse ”AK24syv” fra maj måned. Radioudsendelsen handler om advokatfirmaet Opus’ fremgangsmåde, når advokatfirmaet på vegne af sine klienter udsender breve til personer for ulovligt at have downloadet film.

Opus har sendt breve med forligstilbud til en række personer, hvor en computer tilknyttet personernes adresse ses at være anvendt til ulovligt download.  Personernes computere kan spores via teleudbydernes oplysninger om computerens IP-adresse. I indslaget beskyldte en jurastuderende advokatfirmaet Opus for at handle i strid med god advokatskik. Opus’ fremgangsmåde skulle ifølge den studerende være i strid med god advokatskik, fordi Opus truer med retssager uden at følge truslen op med et sagsanlæg ved retten.

Til støtte for beskyldningen anførte den jurastuderende, at der ikke kunne kræves sagsomkostninger ved retten i den omtalte type småsager. Det underbyggede ifølge den studerende, at Opus ikke havde til hensigt at følge truslen op med et sagsanlæg.

Den studerendes oplysning om sagsomkostninger er imidlertid ikke korrekt. Det er muligt at kræve sagsomkostninger i småsager, men der er et loft for beløbets størrelse. Pressenævnet har udtalt kritik af Radio24syv for ikke at forelæggelse den krænkende oplysning for Opus. Radio24syv burde have været mere opmærksom på, om kildens oplysninger var korrekte, da den studerende samtidig driver en internetside, der vejleder folk om at imødegå Opus’ forligstilbud. Den studerende og Opus har således modsatrettede interesser.

Advokatnævnet har, efter radioudsendelsen blev sendt, taget stilling til, hvorvidt Opus’ advokat i en lignende sag har handlet i strid med god advokatskik.

Opus blev frifundet ved Advokatnævnet, der konkluderede, at adfærden ikke var i strid med god advokatskik.

Af udsendelsen kunne man som lytter få det indtryk, at Opus ikke havde ønsket at stille op og imødegå kritikken fra den jurastuderende, mens den studerende var til stede.

Advokaten var imidlertid hverken orienteret om, at den studerende skulle deltage i udsendelsen eller inviteret til at deltage i et interview med den studerende. Hele Pressenævnets kendelse kan ses på Pressenævnets hjemmeside her.