Trods utallige muligheder for at købe film digitalt på lovlig vis, så foretager mange danskere forsat ulovlige downloads. Dette konstaterer filmproducent, Ronnie Fridthjof, som vil komme tyveri og piratkopiering til livs ved opfordring til politikerne. 

I filmindustrien har ulovlige downloads længe været et stort problem for filmproducenterne, hvilket har medført, at de mister den indtægt, som de er berettigede til. Som konsekvens af udviklingen har det betydet, at filmproducenten Ronnie Fridthjof har måtte afskedige ansatte.

Det er tydeligt, at de fleste danskere er bevidste om, hvilke tjenester der er ulovlige. Trods dette faktum er det forsat et omfattende problem, at mange ikke respekterer skabernes rettigheder over film og digitale produkter mv.

Filmproducenten er i dialog med politiet med henblik på med politiets hjælp at få gjort noget aktivt i forhold til indehavere af IP-adresser, hvor der bliver downloadet ulovligt.  Særligt belyses problemstillingen ved, at Ronnie Fridthjof snarest udgiver filmkomedien ”Alle for tre” til digitale tjenester og digitalt salg. Han konstaterer, at mange danske vælger at downloade filmen ulovligt, derfor appellerer han til politikerne i Folketinget.

Kulturordfører for Dansk Folkeparti, Alex Ahrendtsen, påpeger, at der i Folketinget er vedtaget en lov om IP-taskforce, der specifikt har til opgave at efterforske digitalt tyveri og piratkopiering samt styrke håndhævelsen af IP-rettigheder. Af beretningen fremgår det, at et flertal i Retsudvalget og partierne Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance og Konservative støtter forslaget.

Strategien skal omfatte en forstærket politiindsats, international koordinering af indsatsen og samarbejde med teleselskaberne om blokering af ulovlige sites, hvor overtrædelserne foregår. Dette skal styrke indsatsen på området yderligere og stille dem, der foretager ulovlige downloads til ansvar.

Hos Opus er vi meget glade for, at der i Folketinget nu er flertal for at række en hjælpende hånd ud til vores klienter, som længe har savnet politisk opbakning fra officielt hold i kampen mod den meget omfattende brug af ulovlige fildelingstjenester.

Læs mere her.